Shurekan Shurenkan

Uutta: Petteri Silenius -shihanin esittely Kokoro-lehdessä 1/2013

Seuramme tarkoituksena on edistää aikidon harjoittelumahdollisuutta Kontiolahdella ja kunnan lähiympäristössä. Harjoituspaikkana toimii Kontiolahden kunnan liikuntahallin kamppailusali.

Aikidoharjoituksiin voivat seurassamme osallistua sekä yli 13-vuotiaat nuoret ja aikuiset että 7–12-vuotiaat juniorit. Aikidoharjoitukset suunnitellaan ja toteutetaan yleisimmän Suomessa käytössä olevan aikidon harjoittelutyylisuunnan mukaisesti. Harjoituksista vastaavat ohjaajat ovat kouluttautuneet valtakunnallisen Suomen Aikidoliitto ry:n järjestämillä ohjaajakursseilla.

Seuran nimi Shurenkan rakentuu japaninkielisistä kanji-merkeistä. Nimen ensimmäinen osa "shuren" tarkoittaa kehon, mielen ja taitojen työstämistä lujiksi ja kirkkaiksi vilpittömän ja omistautuneen harjoittelun kautta. Jälkimmäinen osa "kan" tarkoittaa koulua tai paikkaa, jossa opiskellaan. Seuran nimen haluttiin kuvaavan seuran henkeä sekä aikidoharjoittelun yleistä päämäärää.

Seuran jäsenistö on aktiivista ja mieleltään nuorekasta. Harjoittelemme antaumuksella ja nöyrillä mielin sekä pyrimme oppimaan aina uutta. Joillakin seuran jäsenistä on lisäksi muutakin kiinnostusta japanilaiseen kulttuuriin, kuten esimerkiksi japanilaiseen ruokaan, elokuviin ja mangaan.

Tervetuloa oppimaan ja kokemaan harmonisen voiman tietä.
The purpose of the aikido club Shurenkan is to contribute to aikido training in Kontiolahti and the region. The training place, dojo, is located in the sports hall of municipality of Kontiolahti.

Anyone older than 7 years is welcome to join the classes. Younger children between the age of 7–12 years have classes designed to suit their age. Teenagers and adults have classes of their own. The classes are based on the most widespread aikido style in Finland. The head instructor is certified by the Japanese Aikikai Foundation and Finland Aikikai.

The name of the club refers to an institute where the body, the mind and the spirit are forged so that they become strong and bright through sincere and dedicated training. The name reflects the spirit of the club and the general ideas of aikido training.

The members of the club are active and young in mind. Not only do us practice aikido with dedication and humble minds but we are always ready to learn something new. In addition to aikido, some members of the club have other interests in Japanese culture e.g., Japanese food, movies and manga.

We welcome you to train and experience the way of harmony.
Le but du club aïkido Shurenkan est de promouvoir et faire possible l'entraînement d'aïkido à Kontiolahti et sa région. La salle d'entraînement, le dojo, se trouve dans la salle omnisport municipale de Kontiolahti.

Dans notre club, les adultes de tous les âges et les adolescents ayant plus de 13 ans peuvent assister aux cours. Pour le moment, le club n'est pas en mesure de proposer des cours aux enfants. Les cours sont planifiés et réalisés à base du style d'aikido le plus répandu en Finlande. Le professeur en charge est certifié par la Fondation Aikikai Japonnaise (Aikikai Tokyo) et par Aikikai Finlande.

Le nom du club – Shurenkan – réfère à un lieu où le corps, l'âme et l'esprit sont forgés de manière qu'ils deviennent solides et clairs par l'entraînement sincère et dédié. Le nom reflète l'esprit du club et les objectifs généraux de la pratique d'aïkido.

Les membres du club sont dynamiques et d'esprit jeune. En plus de pratiquer l'aïkido avec ardeur tout en gardant l'esprit humble, nous sommes toujours prêts à apprendre quelque chose de nouveau. En plus, plusieurs membres de notre club s'intéressent à la culture japonaise dans un sens plus étendu, par exemple la cuisine, le film et le manga japonais.

Soyez la bienvenue pour pratiquer et faire l'expérience de la voie de l'harmonie.
合気道クラブ「修練館」の趣旨は、コンティオラハティ及びその近隣地域に合気道練武の機会を供与する事にあります。 稽古場所である道場は、コンティオラハティ市のスポーツホールに位置しています。

13歳以上であれば、どなたでも大人向けのクラスに参加できますし、又7歳から12歳までのお子さん対象のクラスもあります。 稽古は、フィンランドで主に行われている合気道の様式を用いて組織的に行っております。 当館の管理指導者は、日本の財団法人合気会の段位を有していると共に、フィンランド合気会の指導者資格も正式に取得しています。

クラブの名前は日本の漢字から成り、誠実で献身的な稽古によって、心と体そして精神を、強く、聡明に鍛練(心身鍛練)する場所という意味を成しています。 当館の精神と、合気道練武の普遍的な概念を反映している所以で名付けました。

当クラブの部員は活動的で、清新の心を持ち、常に献身さと謙虚な心も持って新たに習得するよう稽古に取り組んでいます。 又合気道に加え、部員の中には日本文化 - 例えば日本の食べ物、日本の映画、そしてマンガ・アニメ等にも興味を持っている者もおります。

是非、私達と一緒に合気道の稽古をし、そして「和合の道」を体験してみて下さい。 お待ちしています。

Kokoro 1/2013

Kokoro-lehti

Aikido

Harmoniaa ja sopusointua

Kilpailutonta kamppailua itsen kanssa
John Doe

Kilpailutonta kamppailua itsen kanssa

Aikido on kaikenikäisille sopiva japanilainen kamppailulaji, jossa päämääränä on etsiä harjoittelun kautta mielen ja kehon tasapainoa sekä pyrkiä sopusointuiseen yhteyteen ympäristömme kanssa.

Aikidossa ei kilpailla muiden kuin itsen kanssa eikä siinä siis ole voittajia eikä häviäjiä. Monet kiinnostuvatkin tästä harjoittelumuodosta sen rauhanomaisen maailmankatsomuksen ja kilpailuttomuuden vuoksi.

Liikettä ja kauneutta, taitoa ja toimivuutta
Jane Helf

Liikettä ja kauneutta, taitoa ja toimivuutta

Aikidossa opiskellaan kehon ja mielen käytön taitoja. Kehoa ja mieltä harjoitetaan useimmiten pareittain tekniikkaharjoitteiden avulla. Taidoissa harjaantumisen myötä hyökkäyksen vastaanottajan on mahdollista oppia ohjaamaan ulkoista voimaa ja hyökkäysaikeita väkivallattomasti ja pehmeästi itsestä poispäin. Hyökkääjä puolestaan oppii tilanteeseen mukautumista ja sopeutumista.

Ulkopuolisen silmin edistyneen aikidoharjoittelijan taidot näyttävät sulavilta, kauniilta, virtaavilta ja rytmikkäiltä. Lajiin tutustuminen alkaa perusteista, kuten oikean asennon, liikkumisen, pehmeän kaatumisen ja yksinkertaisten aikidotekniikkojen harjoittelusta. Taitojen kartuttua harjoitteet tulevat vaativammiksi. Jokainen harjoittelee kuitenkin omien kykyjensä rajoissa omaa kehoaan kuunnellen.

Säännöllinen harjoittelu kehittää harjoittelijaa kokonaisuutena. Kehotietoisuuden, koordinaation ja fyysisen kunnon ohella harjoittelija kasvaa henkisesti. Hän tulee tietoisemmaksi siitä, kuinka ristiriitoja itsen sisällä ja suhteessa muihin voi purkaa pehmeästi.Aikidon historiallisten juurten vuoksi lajitaidot toimivat tietyiltä osin myös itsepuolustusmenetelmänä.

Aikidoharjoittelu on turvallista
Joshua Insanus

Aikidoharjoittelu on turvallista

Aikidoharjoitteissa käytetään hyväksi luontaisia pyöreitä liikeratoja, jotka eivät riko kehosta mitään. Harjoittelu on siksi turvallista kaikenikäisille. Moniin muihin kamppailulajeihin liittyvä kova suoraviivainen kontakti, jossa loukkaantumisriski on suurempi, on aikidolle vierasta.

Vaikka aikidoharjoittelu on turvallista, kaikkeen liikuntaan liittyy aina riskejä. Mikäli oma henkilövahinkovakuutus ei kata aikidoharjoittelua, harjoittelijan on mahdollista hankkia erillinen vakuutus vahinkojen varalle. Vakuutuksen ottaja saa kotiinsa Suomen Aikidoliiton julkaiseman ja aikidoa esittelevän jäsenlehden. Aikidon vakuutusturvasta antavat tietoa seuran ohjaajat sekä Suomen Aikidoliitto.

Lisätietoja aikidosta löydät verkkosivustomme osioista harjoittelu ja linkit.

Qigong

Sisäisen voiman työstäminen

Sisäisen voiman työstäminen
Qigong

Harjoitteita hyvinvoinnin edistämiseen

Qigongilla eli ki'n työstämisellä tarkoitetaan perinteisiä kiinalaisia harjoituksia, joiden avulla pyritään tasapainottamaan ja vahvistamaan ki'tä, sisäistä voimaamme. Harjoittelun avulla voidaan tätä kautta edistää terveyttä ja hyvinvointia.

Kamppailulajien, kuten aikidon harjoittajat kehittävät qigong-harjoitteiden kautta myös omaa lajitekniikkaansa. Qigong-harjoitteisiin perehdyttävillä erillisillä kursseilla opiskellaan teoriaa, hengitysharjoitteita, perusasentoja ja -liikkeitä sekä liikesarjoja.

Harjoittelu

Perustietoja aikido- ja qigong-harjoittelusta

Aikidon harjoittelupaikkana on harjoitussali, jonka lattialla on kaatumista pehmentäviä joustavia tatami-mattoja. Harjoittelukerrat ovat pääsääntöisesti ohjattuja. Joskus seuroissa on erikseen sovittuja vapaita harjoituksia, jossa jokainen voi harjoitella niitä harjoitteita, jotka sillä hetkellä tuntuvat eniten kiinnostavan. Kaikessa harjoittelussa otetaan huomioon turvallisuus sekä erilaisten harjoittelijoiden mahdolliset fyysiset rajoitteet.

Harjoittelupaikkaan, harjoituksiin ja harjoituskumppaneihin suhtaudutaan japanilaisen perinteen mukaisesti kunnioituksella. Muiden perinteisten japanilaisten kamppailulajien tavoin harjoitteluun kuuluvat tietyt sovitut käyttäytymissäännöt. Niitä käydään läpi heti lajiin tutustumisen alkuvaiheessa ja ne ovat harjoittelijoiden turvallisuuden, viihtyvyyden sekä lajissa kehittymisen yksi edellytys.

Harjoittelukertojen aluksi verrytellään ja valmistaudutaan harjoituksiin. Valtaosa harjoituskerran kestosta on aikidon tekniikkojen harjoittelua, koska juuri niiden hahmottamisen kautta voimme hahmottaa mielen ja kehon välistä suhdetta sekä etsiä yhteyttä ympäristöömme. Monesti harjoituksissa on lopuksi palauttava loppuverryttely.

Harjoitteluun osallistuva tarvitsee lajia aloittaessaan ainoastaan avoimen mielen sekä hengittävät liikuntaan sopivat vaatteet, kuten t-paidan ja verryttelyhousut. Varsinainen harjoitusasu on jossakin vaiheessa suositeltava hankinta mukavuutensa ja käytännöllisyytensä takia. Seurat tilaavat edullisia harjoituspukuja jäsenilleen usein yhteistilauksena, mutta puvun voi hankkia myös omatoimisesti. Jotta tatamitila pysyy siistinä, käytetään pukuhuoneista tatamille siirryttäessä sandaaleja.

Aikidon voi aloittaa yleisimmin noin kolme kuukautta kestävällä peruskurssilla, joka luo hyvän pohjan jatkaa aikidoharjoittelua pidemmälle. Seurat järjestävät peruskursseja yleensä kerran tai kaksi vuodessa, syksyisin ja keväisin. Joskus seurat ottavat harjoittelijoita mukaan harjoituksiin ilman peruskurssia, ja edistyneemmät harjoittelijat opastavat heitä yleisten harjoitusten ohessa parhaansa mukaan.

Lajin perusteisiin tutustumisen jälkeen harjoitteisiin lisätään uutta ja myös vanhoista tutuista asioista ilmenee uusia puolia. Kukin voi harjoitella omien rajojensa ja kykyjensä puitteissa, eikä mitään erityistaitoja välttämättä tarvita. Omaa kehittymistä aikidon taidoissa on hyvä testata osallistumalla hienoja muistoja elämän varrelle antaviin vyökokeisiin. Vapaaehtoisia kokeita järjestetään aikidoseuroissa usein peruskurssin päätteeksi ja muulloinkin aika ajoin.

Aktiivisen harjoittelun myötä peruskurssin käyneestä vasta-alkajasta tulee pikku hiljaa vanhempi harjoittelija. Jos laji imee mukaansa, kuten se monesti tekee, kenties vuosien päästä harjoittelija on omaksunut riittävän määrän perusteita, jotta voi välittää aikidon taitoa seuraavalle harjoittelijasukupolvelle. Näin aikidotaidon pitkä ketju saa uuden jatkolenkin ja välittyy eteenpäin.

Aikidosta voi kiinnostua monenlaisista syistä. Aikidoharjoitteiden kautta voi oppia muun muassa oman kehon ja mielen hallintaa. Samalla harjoittelija saa monipuolista liikuntaa ja uusia ystäviä. Syvempänä päämääränä voi joillekin olla tiedostaa jotakin itsestä, omista ajattelu- ja toimintatavoista, ja kenties muuntaa jotakin niistä. Joskus pelkkä kiinnostus japanilaiseen kulttuuriin tai kilpailuttomuuteen innostaa monet tatamille. Juniori-ikäisillä tutuiksi tulevat enemmänkin kehotietoisuutta kehittävät liikunnalliset pelit ja ryhmässä toimimisen pelisäännöt.

Yksi aikidon suurimmista hienouksista on siinä, että harjoitustilanteissa kaikki oppivat toisiltaan: hyökkääjä puolustautujalta ja päinvastoin. Molemmat siten sekä opettavat että kehittävät toisiaan. Aikidon maailmaa onkin kokonaisuutena mahdotonta oppia tuntemaan teoriatasolla ja pelkästään itseensä keskittymällä. Vain käytännön tekeminen ja aktiivinen harjoittelu harjoittelukumppanien kanssa tuo tulosta.

Shurenkan ry järjestää säännöllisesti aikidon peruskursseja sekä juniori-ikäisille että yli 13-vuotiaille nuorille ja aikuisille. Harjoittelumahdollisuuksista sekä erillisistä lajin peruskurssista ilmoitetaan tiedottein koulujen ja liikuntasalien ilmoitustauluilla sekä seuran verkkosivuilla. Kaikki aikidoharjoitukset järjestetään Kontiolahden liikuntahallilla.

Gigong-harjoituksia voidaan tehdä erillisinä, mutta ne myös tukevat aikidoharjoittelua. Tällä hetkellä qigong-harjoittelua toteutetaan nuorten ja aikuisten aikidoryhmässä aikidoharjoitusten yhteydessä tapahtuvana oheisharjoitteluna.

Peruskurssit

Oppiminen alkaa ohjatuilta kursseilta

Junioriaikidon peruskurssilla junnut oppivat ohjatuissa harjoituksissa lajin perusteita pitkälti leikin ja ylimääräistä energiaa kuluttavien pelien rinnalla. Harjoituksissa opitaan pelien ohessa hahmottamaan omaa kehoa, liikkumista, tasapainoa ja asentoa. Kaatumisharjoitteissa ja tekniikoissa huomioidaan juniorin ikä, motoriikka ja turvallisuus. Harjoittelu on leikin ja aikidon sekoitusta, jossa kaikille pyritään tarjoamaan mahdollisuus nauttia tekemisestä. Myös monet arat junnut pitävät aikidosta, koska lajissa ei ole kovaa kontaktia.

Junnuharjoituksia järjestetään kerran viikossa. Kurssin aikana junnut voivat osallistua ”natsakokeisiin” ja saada kannusteeksi aikidopuvun vyöhön värillisiä kangasnatsoja. Myöhemmin juniori voi osallistua isompaan kokeeseen ja suorittaa ensimmäisen vyöarvon (8. kyu). Iän ja taitotason salliessa junnut voivat aikanaan siirtyä harjoittelemaan varttuneempien ryhmään.

Nuorten ja aikuisten aikidokurssin ohjatuissa harjoituksissa opitaan kehotietoisuutta sekä oikeaa tapaa käyttää kehoa ja mieltä. Opittua sovelletaan harjoitusparien kanssa tapahtuvaan aikidotekniikkojen harjoitteluun.

Alussa tekniikkaharjoittelu keskittyy tarttumaotteista irrottautumiseen, hallintaotteisiin ja turvallisen kaatumisen opetteluun. Harjoituskertoihin sisältyy muuta aikidoharjoittelua tukevaa toimintaa, kuten venyttelyä sekä kehon ja mielen hallintaa kehittäviä harjoitteita.

Peruskurssin harjoitukset ovat kahdesti viikossa ja kurssin kesto on noin kolme kuukautta. Kurssin päätteeksi järjestetään pienimuotoinen viikonloppuharjoitus, jossa kerrataan jo opittuja asioita. Samassa yhteydessä järjestetään vyökoe, jossa on mahdollista saavuttaa ensimmäisen oppilasasteen vyöarvo (6. kyu). Kokeeseen osallistuminen kurssin lopuksi on vapaaehtoista. Yleensä harjoittelijat pitävät kokeeseen osallistumista kuitenkin hyvänä, opettavaisena ja muistorikkaana kokemuksena. Kurssin päätyttyä kaikki kurssille osallistuneet voivat jatkaa aikidon harjoittelua seuran yleisissä harjoituksissa.

Toinen tapa tulla mukaan harjoitteluun on tulla mukaan harjoituksiin lennosta. Tämä perinteisempi japanilainen tapa on yhtä hyvä kuin erillinen kurssi. Jokainen harjoittelija saa mukaan tullessaan tarvitsemansa opastuksen ja huomion.

7–12-vuotiaiden juniori-ikäisten aikidoharjoitukset aiemmin aloittaneille ja uusille mukaan tulijoille alkavat lajiesittelyllä ja ensimmäisillä harjoituksilla. Junnuryhmän harjoituksiin voi tulla helposti mukaan vielä muutama viikko aloituksen jälkeen. Juniorien harjoitukset ovat kerran viikossa.

Kaikki aikidoharjoitukset järjestetään Kontiolahden liikuntahallilla.

Tulevista kursseista tiedotetaan erikseen.

Aikidokurssien harjoittelumaksut ovat edullisia, 70 euroa / kausi. Kausimaksu kattaa ohjatun opetuksen, seuran jäsenyyden sekä harjoittelun kunkin kauden (kevät- tai syyskausi) loppuun saakka.

Tervetuloa mukaan!

Harjoitusajat

Harjoitusajat kaudella 1.9.2017 - 31.5.2018

tiistaisin      18.00 - 19.00
perjantaisin     18.00 - 19.00 (juniorit)
perjantaisin     19.00 - 19.30 (kehonhuolto / qi gong)

Ajankohtaista

Ei uutisia. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan tarpeen mukaan erikseen.

Linkit

Kotimaiset linkit

Suomen Aikidoliitto ry (Finland Aikikai)
-kansallisen tason kattojärjestö

Tenchikan ry
-kuopiolaisten aikidokollegoiden seura


Kansainväliset linkit

Zaidan Hojin Aikikai (Aikikai Foundation)
-Aikikai-aikidon kattojärjestö ja päätyylisuunnan  keskuskonttori Japanissa
IAF (International Aikido Federation)
-Aikikai-aikidon kansallisten jäsenjärjestöjen yhteistyöelin

Aikido Journal
-englanninkielinen laaja aikidosivusto

Yhteystiedot

Harjoittelupaikan sijainti

Harjoitukset järjestetään Kontiolahden liikuntahallilla, Karpalokaari 8 


Seuran yhteystiedot

puh. 040 872 6082
email: shurenkan(@)shurenkan.net


Tule katsomaan harjoituksia ja ihastu aikidon pehmeään maailmaan.

Tervetuloa!